VELSERDUIN

Grondgebonden woningen en appartementen
Driehuis

VELSERDUIN

Achter het voormalig missiehuis aan de Driehuizerkerkweg in Driehuis ligt de locatie Velserduin. Op de plek van het verpleegtehuis Velserduin is een plan gemaakt voor twee appartementencomplexen en 24 grondgebonden woningen. Onder elk appartementencomplex ligt een parkeergarage met bergingen. Het plan is omringd door groen en heeft een waterpartij waar de waterwoningen aan liggen. Het ontwerp refereert aan het naastgelegen missiehuis met z’n kenmerkende kruisramen en metselwerk banden. Om de bouwblokken op te knippen zijn op verschillende plekken zowel horizontale als verticale elementen ingepast. Het ontwerp is verder terughoudend, ook in het kleurgebruik.

Opdrachtgever: Thunnissen Ontwikkeling B.V.