LEIDSCH HOUTKWARTIER

Appartementen en grondgebonden woningen
Leiden

LEIDSCH HOUTKWARTIER
Pal naast het stadspark de Leidsche Hout, zijn 40 appartementen en 40 grondgebonden woningen gerealiseerd. De grondgebonden woningen zijn gebouwd in 4 woonblokken en zijn gelegen aan een besloten woonhof met eigen parkeervoorzieningen. De appartementen hebben een halfverdiepte parkeergarage tot hun beschikking, waardoor het overgrote deel aan parkeren aan zicht wordt onttrokken.

Aan de randen is het plan omsloten door groen en water. De bouwstijl van de jaren 30 is duidelijk terug te vinden in het plan.

Opdrachtgever: Thunnissen Ontwikkeling B.V.