WESTERGOUWE

66 Kadewoningen
Gouda

WESTERGOUWE BOLWERK 1 – RAND-OOST

Op een reeds gerealiseerde kademuur in een nieuwe woonwijk aan de westkant van Gouda, zijn 66 kadewoningen ontworpen. Deze woningen zullen onderdeel uitmaken van een nieuwe wijk van zo’n 4000 woningen. De kadewoningen liggen aan de rand van de wijk en zijn zeer gevarieerd. Elke woning lijkt uniek, door het toepassen van verschillende doorsneden, verschillende kapvormen en verspringingen in de gevel. De woningen worden naast de verschillen in massa ook onderscheiden door extra elementen als vlonders, erkers en terrassen.

Opdrachtgever: ERA Contour en VOF Westergouwe (Heijmans en Volker Wessels)