VLIETKADE

Grondgebonden woningen en appartementen
Bodegraven

In Bodegraven langs de vlietkade hebben we 42 grondgebonden woningen, waaronder 4 seniorenwoningen, en 25 appartementen ontworpen. Dit plan heeft een dorps karakter met een gevarieerd gevelbeeld waarin elementen van de gevels uit de bestaande kern van Bodegraven terugkomen. Er worden traditionele materialen toegepast die aansluiten bij de bestaande kleinstedelijke bebouwing er omheen.

Opdrachtgever: Thunnissen Ontwikkeling bv