SASSENHEIM TEYLINGERHOF

Grondgebonden woningen
Sassenheim

SASSENHEIM

Teylingerhof bestaat uit hofwoningen, kadeappartementen en hof-appartementen. Het plan heeft veel traditionele kenmerken, zoals verspringend dakgoten, gevelaccenten, siermetselwerk en verschillende kapvormen. Aan de zuidkant van de woonhofjes grenzen de hofwoningen aan de kade-appartementen. Aan het meest oostelijk gelegen woonhof zijn de hof-appartementen gesitueerd. De kade- en hofappartementen sluiten aan bij de ‘Oud Hollandse stijl’ van de hofwoningen, maar refereren daarnaast met hun vorm naar de karakteristieke stijl van de typerende bollenschuren uit de omgeving, ook het geluidscherm is integraal mee ontworpen en sluit aan op deze stijl.

Opdrachtgever: Thunnissen Ontwikkeling