DE KOSMOS

Gebiedsontwikkeling
Bilthoven

DE KOSMOS

In dit plan gaat de stedenbouwkundige opzet uit van 3 blokken, met een gelijke uitstraling en architectuurbeeld. Aangezien Bilthoven verschillende wijken kent die niet direct een samenhang hebben, hebben we hierbij gekozen voor een warme, herkenbare en geliefde stijl, die terug te vinden is in de wijk ten zuiden van het plan. De heldere opbouw van de gevels wordt verrijkt door grote dakoverstekken, een steile dakhelling en gemetselde schoorstenen. De bebouwing wordt opgeknipt door accenten als een erker, een veranda of een opgetrokken gevel.

Deze prijsvraag is gewonnen in 2015 en momenteel is het project in uitvoering.

In samenwerking met Bureau i-mago.

Opdrachtgever: ERA Contour